(+99412) 449 82 55

Uşaq stomatologiya kafedrası

Uşaq stomatologiya kafedrasının müdiri əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru
professor Rəna Qurban qızı Əliyeva.
Kafedrada professor-müəllim və köməkçi heyətdə 30-dan çox əməkdaş çalışır.
Onlardan 1nəfər professor t.e.d., 6 nəfər dosent, 16 nəfər assistent., onlardan 12
nəfər t.ü.f.d.