(+99412) 449 82 55

Terapevtik stomatologiya kafedrası

Terapevtik stomatologiya kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru professor Ağa
Çingiz oğlu Paşayev.
Kafedrada professor-müəllim və köməkçi heyətdə 50-dən çox əməkdaş çalışır.
Onlardan 2 nəfər professor., 13 nəfər dosent., onlardan 4 nəfər t.e.d. və 11 nəfər
t.ü.f.d., 24 nəfər assistent, onlardan 16 nəfər t.ü.f.d.