(+99412) 449 82 55

Ortopedik stomatologiya kafedrası

Ortopedik stomatologiya kafedrasının müdiri , əməkdar həkim, tibb elmləri
doktoru professor Nazim Adil oğlu Pənahov.
Hazırda kafedrada professor-müəllim və köməkçi heyətdə 50-dən çox əməkdaş
çalışır. Onlardan 3 nəfər professor t.e.d., 9 nəfər dosent, 28 nəfər assistent,
onlardan 29 nəfər t.ü.f.d.