(+99412) 449 82 55
STOMATOLOJI FAKULTƏNİN XARİCİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN 3D KOMPYUTER TOMOQRAFİYA KURSU KEÇİRİLİB.

Azərbaycan Tibb Universitetinin təşəbbüsü ilə ATU Tədris
Stomatolojı Klinikasında stomatologiya fakultəsində təhsil alan
xarici tələbələri üçün “3D kompyuter tomoqrafiyası və
Rəqəmsal Stomatologiya” mövzusunda kurs təşkil olunmuşdur.
Kursda ATU Tədris Stomatolojı Klinikanın müəllimi doktor Eldar
Feyzullayev moderatorluq edib. Kurs zamanı 3D kompyuter
tomoqrafiyasının müasir stomatolojı diaqnostikada aktuallığı,
rəqəmsal texnologiyaların (CAD/CAM cihazlar, intraoral
skanerlər, 3D printerlər) stomatologiyada vacibliyi haqqında
danışılıb. Kurslar mütəmadi şəkildə azərbaycan, ingilis və rus
dillərində təşkil olunacaq.